Friday, 12 February 2010

अम्बरनाथ शिव मंदिर

अम्बरनाथ शिव मंदिर 
अम्बरनाथ पासून २ किमी अंतरावर वसलेल 
पुरातन शिव मंदिर मुंबई पासून तास दीड तासाच्या अंतरावर 
शिलाहार राजाने याचे बांधकाम केले हेमाड पंथी बांधकाम आहे .
काल्या दगडात कोरीव काम केलेल असे हे अत्यंत सुंदर मंदिर 
पंडवानी देखिल हे मंदिर बांधल जेव्हा ते अद्न्यात वासात होते एका दगडात कोरीव बांधकाम एका रात्रीत केल अशी वंदता आहे
मंदिरात गाभार्यात जाण्यासाठी विस पायर्या आहेत 
दर महाशिव रात्रीला येथे मोठा उस्सव भरतो
shiv mandir
Jan 1, 2010
by sunil
If you are having problems viewing this email, copy and paste the following into your browser:
http://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=suprabhu65&target=ALBUM&id=5434788229668519457&authkey=Gv1sRgCJfhp_m0rPW5dA&feat=email
To share your photos or receive notification when your friends share photos, get your own free Picasa Web Albums account.
shiv mandir
Jan 1, 2010
by sunil
If you are having problems viewing this email, copy and paste the following into your browser:
http://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=suprabhu65&target=ALBUM&id=5434788229668519457&authkey=Gv1sRgCJfhp_m0rPW5dA&feat=email
To share your photos or receive notification when your friends share photos, get your own free Picasa Web Albums account.

No comments: